අප අමතන්න

ගුවැන්ෂු එම්සීඑම් සහතිකය & ටෙස්ටිං කම්පැනි ලිමිටඩ්.

ලිපිනය

1 / එෆ් පාර අංක 13, ෂිගුවාං පාර, පන්යූ දිස්ත්‍රික්කය, ගුවැන්ෂු, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

විකුණුම්: 15813800310

සහාය: 13622887960

පැය

සඳුදා සිකුරාදා: පෙ.ව .8.30 සිට ප.ව.

සෙනසුරාදා, ඉරිදා: වසා ඇත